Our Services :

 

 

 

 • RHODODENDRON CONTROL
 • TREE SERVICES
 • FORESTRY CONTRACTORS
 • SCRUB CLEARANCE

 • STOCK FENCING
 • EQUINE FENCING
 • GROUND MAINTENANCE ( MOWING, STRIMING, HEDGE TRIMMING ECT.)
 • WOOD CHIPPING AND WOOD CHIPPER HIRE
 • WEED CONTROL
 • ROPE ACCESS
 • DRY STONE WALLING
 • CHAINSAW WORK

 

 

 

 

 

 

Cysylltu / Contact us

 

Dafydd & Tesni Jones

Brynia

Trawsfynydd

Gwynedd

01766540661

07734488584

 

tesni.gcs@tiscali.co.uk

 

 

 

          2008 Winners RWAS Contractor of the Year

Rydym yn gwmni ifanc Cymraeg sydd yn cynnig gwasanaeth eang o bob math o waith tu allan.

Mae ein staff wedi hyfforddi i safon NPTC ac mi fedrwch fod yn saff o'r gwasanaeth gorau bob amser!

Rydym yn gwneud gwaith i Barc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad, First Hydro a llawer mwy yn ogystal ac unigolion a chwmniau preifat.

Rhowch ganiad am gyngor neu bris.

 

 

We are a young Welsh company which offer an extensive range of outdoor services.

Our Staff are NPTC qualified and you'll be sure of the best service every time!

We work for the Snowdonia National Park, Countryside Council for Wales. First Hydro and many more as well as for private individuals and company's.

Give us a call for a quote or advice.

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETHAU'R CWM SERVICES

Am Bopeth Tu Allan - For everything Outdoors

 Tel : 01766540661 Mob : 07734488584